Sistem rane najave radijacionog akcidenta

| Permalink | | Trekbekovi (0)| Sledeći | Prethodni

Mapa monitoring SrbijaU cilju blagovremenog delovanja u slučaju radijacionog akcidenta, radi izbegavanja i umanjenja štetnih posledica dejstva zračenja po zdravlje i živote ljudi i životnu sredinu, Ministarstvo životne sredine, rudarsta i prostornog planiranja sa sajta Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije www.srbatom.gov.rs preuzima mapu i podatke iz Sistema rane najave radijacionog akcidenta.

Radijacija. MySiteMyWay Icon Vrednosti doza radioaktivnog zračenja - JAČINA AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE koje se mogu očitati u sistemu rane najave se ažuriraju svakih 30 minuta.

Jačina ambijentalnog ekvivalenta doze je jednaka ambijentalnom ekvivalentu doze u jedinici vremena. Najčešće se računa u jednoj sekundi ili satu:

nSv/h, μSv/h, μSv/s, mSv/h  itd.

Kada je poznata jačina ambijentalnog ekvivalenta doze i dužina vremenskog intervala množenjem ove dve veličine dobija se ambijentalni ekvivalent doze u posmatranom vremenu. Prema rezultatima merenja na teritoriji Srbije, na visini 1m od travnate površine vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze kreću se u intervalu od 50 - 200 nSv/h. Jačina ambijentalnog ekvivalenta doze srazmerna je nadmorskoj visini. Sa porastom nadmorske visine povećava se zbog većeg uticaja kosmičkog zračenja :

  • 7 km iznad nivoa mora - 1 μSv/h
  • 10 km iznad nivoa mora - 5 μSv/h
  • 15 km iznad nivoa mora - 10 μSv/h.

Visina 15 km iznad nivoa mora nije čovekovo prirodno stanište. Da jeste, godišnja efektivna doza od spoljašnjeg zračenja bila bi oko 90 mSv. Ova vrednost na našim prostorima iznosi oko 1 mSv. Potrebno je uzeti u obzir da na površini Zemlje postoje vrlo velike varijacije u jačini ambijentalnog ekvivalenta doze u zavisnosti od koncentracije prirodnih radionuklida u tlu, usled čega godišnja efektivna doza od prirodnih izvora zračenja na nekim mestima ima vrednost od nekoliko desetina milisiverta.

Arhiva dnevnih vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu.

Izvor: Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

 

Related Posts with Thumbnails
| | Prethodni | Sledeći