Generalna

Ekologija  je nauka o životnoj sredini. Ime nauke potiče od grčkih reči  oikos  - dom, domaćinstvo i  logos  - nauka, izučavanje. Termin  ekologija  prvi put je upotrebio nemački biolog Ernest Hekel 1866. godine. U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija....