Globalno zagrevanje

NASA: Ledeni pokrivač na Arktiku tanji nego ikad Naučnici u Američkoj Nacionalnoj Agenciji za Aeronautiku i svemirska istraživanja (NASA), tvrde da je led koji prekriva Severni ledeni okean tanji nego ikad. Istraživači NASA-e i Nacionalnog centra za podatke o snegu i ledu u državi Kolorado izveštavaju da nedavno formirani morski led, koji je podložniji sezonskom otopljavanju, sada čini 90 odsto ledenog pokrivača na Arktiku i da bi to moglo...
Evropska svemirska agencija, ESA, uskoro će lansirati novi satelit nazvan Kriosat 2, koji će precizno meriti topljenje leda na polarnim kapama. Svi već znamo da se led na polovima topi, ali niko ne zna koliko brzo. Do sada, naučnici su uglavnom merili mesečne varijacije u količini leda. Photo: ESA /AOES Medialab Novi, evropski satelit, ' CryoSat-2 ', precizno će meriti promene na polovima, ali i na glečerima i velikim santama leda, [ ESA VIDEO ]...
Najnovije studije ukazuju da drveće na planeti pokazuje znake klimatskih promena. Drveće raste brže nego inače i naučnici veruju da ova preliminarna otkrića nagoveštavaju još veće promene u budućnosti kada je reč o svetskim šumama. Studije drveća ponekad traju dugo. Ali tokom vremena, zapaze se određeni modeli. Džes Parker, ekolog u Centru za ekološka istraživanja institucije Smitsonijan, pokazuje isečak topole, koji je imao stotinu godina kada...