Ekosistem

Ekološka raznolikost Svako se slaže da je raznolikost dobra stvar koju treba imati na umu kada se razmatra ekosistem. Raznolikost pomaže da se ublaže posledice poremećaja populacije. I pored toga veoma malo se razume šta predstavljaju razne vrste raznolikosti. U šumskom ekosistemu, na primer, postoje tri tipa raznolikosti: kompoziciona, strukturna i funkcionalna. Foto: S_tem     (Dalje)